QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI QUÁN

1/ Quy trình chung Sau khi nhận đơn tại màn hình Free-Pick, Đối tác sang phần “Đang làm” để xem chi tiết đơn hàng vừa nhận. Trong phần thông tin Quán, dòng thông tin “Quán Tools” cho Đối tác thông tin đây là Quán có nhận thông tin đơn hàng trước và có thể sẽ … Đọc tiếp QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI QUÁN

HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN TRÊN APP

1/ Hướng dẫn check-in và check-out trên app Để có thể nhận đơn trên app, Đối tác phải check-in trên app. Cách check-in như sau: Bước 1: Bấm vào nút “Check-in” (BIểu tượng màu đỏ)Bước 2: Bấm “Check-in” Để check-out tài khoản, Đối tác bấm vào biểu tượng “Check-out” (Biểu tượng màu xanh) và chọn … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN NHẬN ĐƠN TRÊN APP