Quý Tài xế thân mến,

Hiện nay, bên cạnh thực hiện các giao dịch rút tiền/ nạp tiền ví NowDriver và tài khoản ngân hàng Sacombank, từ ngày 07/05/2020 Quý Tài xế cũng có thể thực hiện nạp/ rút tiền ví NowDriver và ví điện tử AirPay.

Để hiểu các thao tác để thực hiện các giao dịch ví NowDriver và ví AirPay, Quý Tài xế vui lòng xem chi tiết hướng dẫn các bước sau đây:

1. NẠP TIỀN NOWDRIVER TỪ VÍ AIRPAY

Để thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền từ AirPay, Quý Tài xế cần có sẵn số điện thoại đã liên kết thành công với tài khoản AirPay

2. RÚT TIỀN TỪ VÍ NOWDRIVER VỀ VÍ AIRPAY

Quý tài xế chỉ có thể rút tiền về ví khi sử dụng số điện thoại đã đăng ký với công ty để đăng ký AirPay.

MỘT VÀI LƯU Ý ĐỐI VỚI TÀI XẾ CHƯA CÓ TÀI KHOẢN AIRPAY

Ngoài ra, Quý Tài xế vui lòng tham khảo thêm 

  • Nạp –  rút tiền ví NowDriver và tài khoản ngân hàng Sacombank Tại đây
  • Đăng ký tài khoản ví điện tử AirPay Tại đây