Quý Tài xế thân mến,
Để đảm bảo sức khỏe hoạt động hiệu quả trong mùa dịch. Tài xế lưu ý một số thông tin hoạt động bên dưới như sau:

Chúc Tài xế hoạt động hiệu quả, an toàn cùng Now!

One thought on “LƯU Ý HOẠT ĐỘNG TRONG MÙA DỊCH

Đã đóng bình luận.