1. CÁC BƯỚC “CHUẨN” CẦN THỰC HIỆN TẠI ĐIỂM LẤY HÀNG

Bước 1: Sau khi nhận đơn trên ứng dụng NowDriver, vui lòng chủ động liên hệ xác nhận với Người gửiNgười nhận để xác nhận chắc chắn đặt đơn giao hàng cho khách.

Bước 2: Di chuyển tới nhận hàng tại đúng địa chỉ Người gửi trên đơn hàng.

Bước 3: Kiểm tra hàng tại cửa hàng

  • Kiểm tra Mã đơn hàng Shopee trên kiện hàng để chắc chắn kiện hàng trùng khớp với mã đơn hàng trên ứng dụng.
  • Tài xế phải kiểm tra kiện hàng từ Người gửi xem có đóng gói đúng quy cách hay không. Tài xế được quyền từ chối nhận đơn nếu hàng hóa không được đóng gói kỹ càng. Tài xế không được mở hàng kiện hàng ra kiểm tra vì hàng hoá đã được kiểm định qua quy trình của Shopee.
Hình ảnh nhãn dán trên kiện hàng đơn NowShio-Shopee

Bước 4: Liên lạc Người nhận để thông báo đang trên đường giao hàng trước khi chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng” và di chuyển đến vị trí Người nhận.

Bước 5: Chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng“, sau khi nhận hàng thành công từ Người gửi

2. NHỮNG TÌNH HUỐNG PHÁT SINH CẦN XỬ LÝ TẠI ĐIỂM LẤY HÀNG

2.1 Đến nơi nhưng Shop đóng cửa?

  • Bước 1: Gọi điện thoại cho người nhận để thông báo
  • Bước 2: Nếu vẫn không liên lạc được với cửa hàng. Tài xế có thể từ chối đơn và chọn đúng lý do

2.2 Đến nơi nhưng cửa hàng hết hàng?

Shipper báo cửa hàng đã hết hàng, và từ chối đơn đúng lý do.

2.3 Hàng vượt kích thước hoặc vượt trọng lượng quy định?

Đơn hàng Shopee đã được kiểm tra khối lượng, kích thước 3 chiều. Tài xế chỉ cần kiểm tra khối lượng trên kiện hàng. Tài xế có thể từ chối đơn nếu nghĩ hàng vượt quá điều kiện quy định – Chọn đúng lý do.

2.4 Hàng có kích thước như quy định những xe có vấn đề không thể chở?

Tài xế có thể xin từ chối đơn – chọn đúng lý do.

2.5 Hàng hóa chưa được đóng gói kỹ càng, có khả năng bể vỡ trong lúc vận chuyển?

Tài xế có thể xin từ chối đơn và chọn đúng lý do để hủy.

2.6 Tài xế đang ở địa điểm lấy hàng nhưng không liên hệ được với người nhận?

Tài xế thương lượng với người gửi và thông báo về công ty tình trạng đơn hàng.

2.7 Shop bắt Tài xế lên tận nơi lấy hàng?

Tài xế có thể trao đổi với cửa hàng vì shopee không hỗ trợ nhận và giao hàng lên lầu.

2.8 Người gửi yêu cầu hủy đơn vì không muốn shopee phạt?

Người gửi có quyền huỷ đơn nếu Tài xế chưa nhận hàng.