1. CÁC BƯỚC “CHUẨN” CẦN THỰC HIỆN TẠI ĐIỂM GIAO HÀNG

Bước 1: Gọi điện thoại cho Người nhận thông báo đã tới điểm giao hàng, tiến hành thu tiền theo hiển thị trên ứng dụng
Bước 2: Chuyển trạng thái “Hoàn Thành”
Bước 3: Xin chữ ký của người nhận và bấm “Hoàn tất” để kết thúc đơn hàng.

Lưu ý: Đối với trường hợp Người nhận không có mặt và nhờ giao hàng cho người Nhận thay, Tài xế cần xác nhận các thông tin trên app với Người nhận thay xem có đúng thông tin hay không, và yêu cầu Người nhận thay ký tên xác nhận trên app trước khi hoàn tất đơn hàng

2. NHỮNG TÌNH HUỐNG PHÁT SINH CẦN XỬ LÝ TẠI ĐIỂM GIAO HÀNG

2.1 Trường hợp giao hàng thất bại

Trường hợp giao hàng thất bại xảy ra khi không liên lạc được với Người nhận (ít nhất 3 lần), mỗi lần cách nhau 5 phút khi đến địa chỉ giao hàng trên ứng dụng và Người gửi  cũng không thể liên lạc được với Người nhận. Tài xế cần thực hiện theo quy trình dưới đây để có thể trả hàng về cho người gửi.

Bước 1: Chủ động liên hệ trả hàng về cho Người gửi:

Gọi điện thoại cho Người gửi để thông báo về việc giao hàng không thành công. Xác nhận với Người gửi về thời gian cụ thể để trả hàng.

*Bấm Nút “Trả Hàng” và chọn lý do chính xác để nhận đơn hàng mới.

Bước 2: Di chuyển về địa chỉ người gửi.

Khi trả hàng thành công cho người gửi, Tài xế sẽ được hưởng thêm 50% phí ship ban đầu. 

Chuyển trạng thái “Trả Hàng Về Cho Người Gửi”,  xin chữ ký Người gửi để xác nhận trả hàng thành công.

Lưu ý: Shipper có thể “Huỷ Trả Hàng” nếu như người nhận liên lạc lại để nhận đơn hàng. Sau đó quẹt “Hoàn Thành” và Người nhận  “Ký tên” để xác nhận hoàn thành đơn.

2.2 Trường hợp giao và trả hàng thất bại thất bại:

Trường hợp giao hàng và trả hàng thất bại xảy ra khi không liên lạc được với Người nhận và Người gửi. Tài xế cần thực hiện theo quy trình dưới đây để được hỗ trợ trả hàng về công ty.

Bước 1: Chủ động liên hệ với Tổng đài qua ô Chat hoặc Hotline

●       Nhắn tin lên khung “Chat” hoặc gọi cho số Hotline để thông báo với tổng đài về việc giao và trả hàng không thành công.

Nhận xác nhận từ tổng đài về việc “Trả hàng về công ty”, thời gian để về công ty là 90 phút từ địa chỉ Người nhận. Tài xế có thể nhận nhiều đơn hàng khác trước khi quay về công ty, và phí quay về công ty là 50% phí ship ban đầu.

●       Chọn lý do tương ứng và nút “Trả Hàng về công ty” để tiếp tục thực hiện đơn hàng.

Bước 2: Di chuyển về công ty (90 phút), được thực hiện đơn hàng mới (nếu có)

Bước 3: Nhân viên điều phối nhận hàng, xác nhận gói hàng nguyên vẹn và xác nhận đơn hàng đã trả lại kho thành công.

Bước 4: Tài xế tiếp tục nhận các đơn hàng khác.

3. CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI GIAO HÀNG KHÔNG THÀNH CÔNG

3.1 Không thể liên lạc cho người nhận để giao hàng:

Tài xế liên hệ lại Người gửi để thông báo về việc không thể liên lạc được người nhận sau đó tiến hành trả hàng về cho người gửi.

3.2 Đến giao hàng nhưng người nhận không có mặt và nhờ người thân nhận thay, sau đó xảy ra khiếu nại Tài xế không giao hàng:

Tài xế cần xác nhận tên / sđt Người nhận trên app với Người nhận thay và chữ ký đã ký trên ứng dụng.

3.3 Giao hàng nhưng người nhận đổi ý không muốn nhận nữa:

Tài xế thông báo sự việc về với Người gửi và thực hiện trả hàng theo quy trình.

3.4 Tài xế giao hàng đến hàng bị đổ vỡ,sai hàng đã đặt,khách phát hiện hàng rỗng ruột → khách từ chối nhận hàng:

Tài xế không có nghĩa vụ nhận lại hàng khi khách hàng không đồng ý nhận vì tất cả lý do. Tài xế có thể hướng dẫn Người nhận viết biên bản xác nhận trước sự chứng kiến của Tài xế. Tuy nhiên, khi nhận hàng phải kiểm tra niêm phong, khối lượng, mã đơn hàng Shopee trên món hàng trước khi quẹt “Đã Lấy Hàng”

3.5 Người nhận phải di chuyển khoảng cách xa hơn địa chỉ người nhận trên ứng dụng.

Now Ship không hỗ trợ thay đổi địa chỉ nhận / giao hàng sau khi đơn hàng đã được đặt qua hệ thống. Nếu Người nhận cần shipper thay đổi địa chỉ sẽ phải chủ động thanh toán phí chênh lệch (nếu có) cho shipper.