Để hạn chế quá trình giao hàng xảy ra rủi ro, Tài xế tham khảo các tình huống khi trả hàng không thành công bên dưới :