Đơn hàng NowShip-Shopee không hỗ trợ thay đổi địa chỉ nhận / giao hàng sau khi đơn hàng đã được đặt qua hệ thống. Nếu Người nhận cần Đối tác thay đổi địa chỉ sẽ phải chủ động thanh toán phí chênh lệch (nếu có) cho Đối tác. Đối tác có thể linh động xử lý theo cách sau:

Bước 1: Thông báo với khách hàng về quy định này

Bước 2: Thương lượng với khách để nhận thêm phần phí chênh lệch thêm từ khách (Không cần báo về Tổng đài) hoặc hỏi ý kiến khách có thể chủ động hủy đơn để đặt đơn hàng mới đúng số km nhận hàng.