Trường hợp giao hàng thất bại xảy ra khi không liên lạc được với Người nhận  ít nhất 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút khi đến địa chỉ giao hàng và Người gửi cũng không thể liên lạc được với Người nhận. Tài xế cần thực hiện theo quy trình dưới đây để trả hàng cho người gửi.

Bước 1: Gọi điện thoại cho Người gửi để thông báo về việc giao hàng không thành công. Xác nhận với Người gửi về thời gian trả hàng (ngay lập tức).

Chọn lý do tương ứng và nút “Trả Hàng” để tiếp tục thực hiện đơn hàng.

Bước 2: Di chuyển về địa chỉ Người gửi.

Khi trả hàng thành công cho Người gửi, shipper sẽ được hưởng thêm 50% phí ship ban đầu. Chuyển trạng thái “Trả Hàng Về Cho Người Gửi”,  xin chữ ký để xác nhận trả hàng thành công.

Lưu ý: Tài xế có thể “Huỷ trả hàng” nếu như Người nhận liên lạc lại để nhận đơn hàng. Sau đó quẹt “Hoàn Thành” và Người nhận  “Ký tên” khi giao hàng thành công.