Trường hợp giao hàng và trả hàng thất bại xảy ra khi không liên lạc được với Người nhận ít nhất 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút khi đến địa chỉ giao hàng và không liên lạc được với Người gửi ít nhất 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 phút. Tài xế cần thực hiện theo quy trình dưới đây từ địa chỉ Người nhận để trả hàng về công ty:

Bước 1: Chủ động liên hệ với Tổng đài qua phần Chat và Gọi điện trên đơn hàng

Nhắn tin lên phần “Chat” hoặc gọi cho số Hotline để thông báo với Tổng đài về việc giao và trả hàng không thành công

Nhận xác nhận từ Tổng đài về việc “Trả hàng về công ty”, thời gian để về công ty là 90 phút từ địa chỉ Người nhận.

Bước 2: Bấm nút “Trả hàng”, chọn “Trả hàng về công ty” sau đó chọn đúng lý do trả hàng

Bước 3: Di chuyển về công ty ( trong vòng 90 phút) để trả hàng (Có thể thực hiện các đơn hàng khác trong lúc di chuyển)

Tài xế có thể nhận nhiều đơn hàng khác trước khi quay về công ty, tiền Ship nhận được khi trả hàng về công ty là 50% phí ship ban đầu (50% tiền Ship từ người gửi đến người nhận)