Tài xế chỉ chấp nhận lấy hàng khi Người gửi đã đóng gói hàng hóa đúng quy cách, Tài xế vui lòng kiểm tra các thông tin trên gói hàng như:

●     Thông tin Người nhận, bao gồm: Tên Người nhận, số điện thoại và địa chỉ Người nhận

●     Mã đơn hàng Shopee: Kiểm tra để chắc chắn mã đơn trên Shopee và mã đơn trên ứng dụng trùng khớp với nhau (Ví dụ: 193847123484DUA)

Nếu được thông báo hàng hóa là vật dễ vỡ, Tài xế cần chắc chắn gói hàng đã được đóng gói đúng tiêu chuẩn để đảm bảo không có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển.Lưu ý: Mọi hư hại phát sinh về sau và nguyên nhân trực tiếp là do đóng gói hàng sai quy cách có thể phát hiện được ngay tại thời điểm lấy hàng. Tài xế có thể sẽ phải bồi thường 100% giá trị đơn hàng và không được tính cước phí chiều vận chuyển đi cũng như quay về của đơn hàng.