Bước 1 : Nhận đơn từ ứng dụng NowDriver

Vào phần lấy đơn Free-Pick, chọn “Tất cả” hoặc chọn “Ship” để nhận đơn từ Shopee. Tài xế cũng có thể được đơn hàng qua hình thức gán đơn “Single Assign” và “Multi Assign”

Bước 2: Nhận hàng từ Người gửi (cửa hàng)

Tài xế gọi điện thoại xác nhận với Người gửi và Người nhận về địa chỉ nhận / giao hàng và thời gian giao hàng.

Tài xế nhận hàng đúng địa chỉ của Người gửi trên đơn hàng.

●     Tài xế có nghĩa vụ kiểm tra Mã đơn hàng Shopee trên kiện hàng để chắc chắn kiện hàng trùng khớp với mã đơn trên ứng dụng NowDriver

●     Tài xế phải kiểm tra đơn hàng từ Người gửi xem có đóng gói đúng quy cách hay không. Tài xế được quyền từ chối nhận đơn nếu hàng hóa không được đóng gói kỹ càng, nên chụp ảnh lưu lại để đối chiếu nếu xảy ra rủi ro. Tài xế không được mở hàng kiện hàng ra kiểm tra vì hàng hoá đã được kiểm định qua quy trình của Shopee

●     Tài xế liên lạc Người nhận để thông báo đang trên đường giao hàng, cần liên lạc được với Người nhận trước chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng” và di chuyển đến vị trí Người nhận.
●     Chuyển trạng thái “Đã Lấy Hàng“, sau khi nhận hàng thành công từ Người gửi.

Bước 3: Giao hàng cho Người nhận

Gọi điện thoại cho Người nhận thông báo đã tới điểm giao hàng, tiến hành thu tiền theo hiển thị trên ứng dụng NowDriver..
– Chuyển trạng thái “Hoàn Thành”
– Xin chữ ký Người nhận để hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng và bấm “Hoàn Tất”

Lưu ý: Đối với trường hợp Người nhận yêu cầu giao hàng cho Người nhận thay, Tài xế cần xác nhận thông tin Người nhận trên app với Người nhận thay xem có đúng thông tin hay không, và yêu cầu Người nhận thay ký tên xác nhận trên app trước khi hoàn tất đơn hàng.