1/ Không ứng tiền trước

Đơn hàng từ Shopee không cần phải ứng tiền, Tài xế nhận hàng đi giao và thu tiền của Người nhận (nếu có). Tuy nhiên cần kiểm tra kỹ càng trước khi nhận hàng và có quyền từ chối giao hàng nếu cảm thấy nghi ngờ và Người gửi bắt ứng tiề

2/ Không cho khách hàng mở hàng trước khi ký xác nhận

Không cho Người nhận mở hàng trước khi ký nhận và thanh toán, TRỪ KHI:

  • Có yêu cầu/ xác nhận đồng ý cho kiểm tra hàng từ Người gửi qua tin nhắn hoặc ghi chú trên đơn hàng
  • Nhận được xác nhận từ Shopee qua văn bản /email /API về việc cho người gửi được phép kiểm tra hàng trước khi nhận.

Trường hợp gói hàng có xác nhận đồng ý cho xem hàng từ Shopee/Người Gửi: Sau khi xem hàng, nếu Người Nhận từ chối nhận hàng, Tài xế cần ghi chú lại trên điện thoại hoặc giấy:

  • Lý do từ chối nhận hàng
  • Nội dung bên trong của gói hàng, tình trạng hàng hóa tại thời điểm Người Nhận mở hàng ra kiểm tra
  • Kiểm tra đúng sản phẩm bên trong của gói hàng, tình trạng hàng hóa tại thời điểm Người Nhận mở hàng ra kiểm tra
  • Gọi điện thoại cho Người gửi, trình bày rõ tình huống, nêu rõ việc Người nhận muốn trả hàng

Trả về cho Người gửi nếu cả 2 bên chấp nhận (Gạt nút Trả hàng -> Trả hàng cho Người gửi) và chọn đúng Lý do

3/ Không hỗ trợ giao hàng tận tay cho khách

Tài xế chỉ nhận lấy hàng và giao hàng bên ngoài, không hỗ trợ giao tận tay cho khách.

Lưu ý: 

  • Không giao hàng lên nhà ở trong chung cư hoặc những nơi yêu cầu phải gửi xe để giao hàng. Nếu Tài xế đến nhận hàng mà gặp trường hợp như trên thì có quyền hủy đơn và cập nhật lý do trên đơn hàng.
  • Nếu tài xế đã tiếp nhận đơn hàng và đi giao nghĩa là đơn hàng đủ điều kiện giao hàng (Tài xế có quyền từ chối hoặc chấp nhận giao với những đơn hàng rơi vào trường hợp trên. Tuy nhiên, Shopee sẽ không thanh toán thêm bất cứ khoản phí nào ngoài cước vận chuyển đã thỏa thuận