Tài xế vui lòng tham khảo chương trình chăm sóc Tài xế bên dưới

Tài xế có thể xem chi tiết tại mã QR hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để xem thêm chi tiết chương trình.

Lưu ý:

CÁCH THỨC ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

  • Xuất trình App NowDriver (Phần “Tôi”) có hình ảnh đại diện khi đến điểm hỗ trợ
  • Mặc đồng phục NowDriver

Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Fanpage Đồng hành cùng Tài xế Now