XEM THÊM BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI ĐÂY

Việc chấp hành các quy định của BQTUX là một điều quan trọng giúp Tài xế nâng cao được sự đánh giá của khách hàng và tránh trường hợp gián đoạn tài khoản khi đi đơn.