Gmail trên ứng dụng NowDriver sử dụng để đăng nhập khi vào App cũng như sử dụng để lấy lại mật khẩu và cập nhật các thông tin từ Now. Vì vậy, việc cung cấp đúng thông tin gmail về Now là việc cần thiết. Tài xế xem thêm hướng dẫn bên dưới để đổi thông tin gmail khi cần thiết

Trong trường hợp không vào được App NowDriver nhưng muốn đổi thông tin cá nhân, Tài xế vui lòng liên hệ về điều phối tại khu vực đang hoạt động để được hỗ trợ đổi thông tin.
Chúc Tài xế hoạt động an toàn, hiệu quả cùng Now!