Tùy theo thời điểm đăng ký nhận việc tại Now, Đối tác sẽ có những chính sách thưởng linh động. Dưới đây là hướng dẫn cách tính chi tiết về thu nhập trong chương trình thưởng ngày, Đối tác vui lòng xem thêm thông tin chi tiết thưởng bên dưới: