Trong quá trình giao hàng, Tài xế có thể gặp nhiều tình huống, Tài xế có thể xem thêm một số lỗi cần tránh bên dưới để đảm bảo quy trình giao hàng hiệu quả hơn và tránh những vi phạm không cần thiết theo bộ quy tắc ứng xử

Xem thêm Bộ quy tắc ứng xử TẠI ĐÂY