ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN GÁN, ĐƠN FREE-PICK TỪ HỆ THỐNG
Bắt buộc để ứng dụng NowDriver là giao diện chính tại thời điểm hoạt động
– KHÔNG chuyển qua các ứng dụng (App) khác khi đang sử dụng ứng dụng NowDriver

Mọi thắc mắc xin liên hệ điều phối tại khu vực hoạt động hoặc phần Chat trực tiếp trên ứng dụng
Trân trọng
Đội ngũ Now