Mật khẩu của App NowPartner là mật khẩu sử dụng thường xuyên khi Đối tác rút tiền từ Ví tiền trên ứng dụng NowPartner về thẻ Sacombank. Đối tác vui lòng phân biệt giữa mật khẩu App và mật khẩu gmail
– Mật khẩu App: Sử dụng để nhập lại thông tin khi rút tiền
– Mật khẩu Gmail: Sử dụng để đăng nhập vào App NowPartner khi “Đăng nhập bằng google”

Trong trường hợp quên mật khẩu app. Để lấy lại mật khẩu, bạn phải đảm bảo gmail của bạn PHẢI là gmail đang sử dụng và đã cung cấp trước đó cho Now, vì Now sẽ gửi mật khẩu app mới qua gmail này. Tham khảo thông tin hướng dẫn lấy lại mật khẩu App dưới đây:

HƯỚNG DẪN ĐỔI LẠI MẬT KHẨU APP NOW DRIVER