Trong quá trình giao hàng, đôi khi Tài xế sẽ gặp phải tình trạng quán đóng cửa. Tài xế hãy lưu ý những thông tin bên dưới để xử lý tình huống:

  1. Tài xế gọi điện đến quán để xác nhận chắc chắn quán có hoạt động hay không. (Tài xế cần gọi điện đến quán ít nhất 3 cuộc điện thoại nếu quán không nghe máy)
  2. Khi xác nhận chắc chắn quán đóng cửa. Tài xế bấm nút “Hủy” và bấm nút “Quán đóng cửa”, sau đó chụp hình quán đóng cửa và gửi thông tin về Now

*** Hình chụp phải đảm bảo thấy rõ được hình ảnh của quán đang đóng cửa và địa chỉ quán

Sau những thao tác trên, Tài xế có thể đi đơn hàng mới. Tuy nhiên, Now lưu ý Tài xế cần cẩn thận khi thông báo Quán đóng cửa, mọi trường hợp thông báo Quán đóng cửa không đúng sự thật, Tài xế sẽ bị xử lý vi phạm

Lưu ý: Tài xế sẽ chịu các phát sinh rủi ro về đơn hàng khi bấm quán đóng cửa (Nếu có). Vì vậy, cần lưu ý trước khi thực hiện thao tác này.