Trong quá trình giao hàng, đôi khi Đối tác sẽ gặp phải tình trạng quán đóng cửa. Đối tác lưu ý những thông tin bên dưới để xử lý tình huống:

  1. Đối tác gọi điện đến quán để xác nhận chắc chắn quán có hoạt động hay không. (Đối tác gọi điện đến quán ít nhất 3 cuộc điện thoại nếu quán không nghe máy)
  2. Khi xác nhận chắc chắn quán đóng cửa, Đối tác chat trực tiếp trên đơn hàng về thông tin quán đóng cửa
  3. Đối tác bấm nút “Hủy” và bấm nút “Quán đóng cửa”, sau đó chụp hình quán đóng cửa và gửi thông tin về

*** Hình chụp phải đảm bảo thấy rõ được hình ảnh của quán đang đóng cửa và địa chỉ quán

Sau những thao tác trên, Đối tác có thể đi đơn hàng mới. Tuy nhiên, Now lưu ý Đối tác cần cẩn thận khi thông báo Quán đóng cửa, mọi trường hợp thông báo Quán đóng cửa không đúng sự thật, Đối tác sẽ bị xử lý vi phạm