Khi đặt đơn, khách sẽ tự nhập địa chỉ giao hàng nên sẽ có trường hợp địa chỉ bị sai và khách muốn đổi địa chỉ. Now xin lưu ý Đối tác quy trình xử lý về trường hợp khách đổi địa chỉ giao hàng như sau:

  1. Trong trường hợp Đối tác đang nhận 1 đơn, Đối tác bắt buộc phải hỗ trợ đơn đó giao đến địa chỉ mới. Khoảng cách di chuyển đến địa điểm mới sẽ được hỗ trợ cho Đối tác. Nếu không hỗ trợ khách giao đến địa chỉ mới, Đối tác phải tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh trong đơn hàng.
  2. Trong trường hợp Đối tác đang nhận nhiều hơn 1 đơn, Đối tác vui lòng chat trực tiếp về Tổng đài viên hoặc liên hệ điều phối để được hỗ trợ. Nếu chưa lấy hàng, Đối tác vui lòng từ chối đơn sau và hỗ trợ đơn đổi địa chỉ, trường hợp này Đối tác chọn đúng lý do từ chối để được hỗ trợ mở đơn.
  3. Now.vn lưu ý Đối tác không lạm dụng trường hợp này để từ chối đơn, mọi trường hợp từ chối đơn không hợp lý và lý do không đúng thực tế thì Đối tác vẫn sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định gần nhất.