1/ Quy trình chung

Sau khi nhận đơn tại màn hình Free-Pick, Đối tác sang phần “Đang làm” để xem chi tiết đơn hàng vừa nhận. Trong phần thông tin Quán, dòng thông tin “Quán Tools” cho Đối tác thông tin đây là Quán có nhận thông tin đơn hàng trước và có thể sẽ làm món trước để tiết kiệm thời gian cho Đối tác.

Khi nhận đơn, Đối tác thực hiện quy trình xử lý đơn theo các bước sau:
Bước 1: Gọi điện đến Quán để xác nhận đơn hàng, kiểm tra tình trạng làm hàng hoặc lập tức di chuyển đến Quán để kiểm tra hàng.
Bước 2: Nhận hàng tại Quán
– Đối với đơn hàng Quán Tools: Đối tác đọc mã đơn hàng để nhận món.
– Đối với đơn hàng Quán không Tools: Đối tác đọc thực đơn chính xác kèm theo số lượng để nhận món chính xác.
Bước 3: Kiểm tra hàng tại Quán, Đối tác kiểm tra kỹ thực đơn, số lượng, những yêu cầu đặc biệt (Ghi chú đơn hàng) trước khi rời Quán
Bước 4: Sắp xếp hàng vào túi giao hàng chuyên dụng, Đối tác lưu ý phân loại đồ nóng và lạnh và sắp xếp ngăn nắp, tránh đè lên nhau.

2/ Các nút chức năng trên app

3/ Một số tình huống tại Quán

Tình huống 1: Đơn hàng bị sai giá hoặc khách đổi món, quán hết món
Đối tác có thể hỏi Quán một số món khác có giá trị tương đương và chủ động liên hệ trực tiếp thông báo trao đổi món mới và giá mới với khách. Nếu khách đồng ý, Đối tác chủ động chỉnh thông tin đơn hàng và giao hàng cho khách. Xem thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY
Tình huống 2: Quán đóng cửa
Đối tác cần gọi điện xác nhận thông tin chắc chắn quán đóng cửa (ít nhất 03 cuộc gọi), sau đó Chat về Tổng đài viên thông tin Quán đóng cửa sau đó Nhất nút “Quán đóng cửa”, chụp hình Quán không hoạt động.