Khi đến quán, quán báo hết món. Đối tác xử lí theo những bước sau:
1. Liên hệ lại khách, báo khách quán hết món. Sau đó đề xuất với khách những món mới phù hợp với giá tiền tương đương

2. Nếu khách đồng ý đổi món, Đối tác nhờ quán làm bổ sung và chat trực tiếp trên đơn hàng về cho Tổng đài về những món đã đổi. Nếu khách không đồng ý đổi món, Đối tác cũng chat trực tiếp về đơn hàng thông báo những món đã hết

3. Giao hàng đến cho khách và thu đúng số tiền đã thay đổi. Phần tiền do sự chênh lệch giá sẽ được hỗ trợ lại cho Đối tác trong những đơn sau