Khi đến quán, phát hiện đơn hàng bị sai giá. Đối tác xử lí theo những bước sau:
1. Liên hệ lại khách, báo khách đơn hàng bị sai giá. Sau đó thông báo lại giá mới cho khách và hỏi xem khách có muốn mua hàng với giá mới hay không?

2. Nếu khách đồng ý với giá mới. Đối tác nhờ quán làm món và chat trực tiếp trên đơn hàng về cho Tổng đài về sự thay đổi giá

3. Giao hàng đến cho khách và thu đúng số tiền đã thay đổi. Phần tiền do sự chênh lệch giá sẽ được hỗ trợ lại cho Đối tác trong những đơn sau.