Bước 1 : Nhận đơn từ hệ thống

 • Sử dụng App Nowpartner
 • Vào phần lấy đơn Freepick, chọn “Tất cả” hoặc chọn “Ship” để nhận đơn Nowship
 • Thực hiện nhận đơn và xem thông tin đơn như đơn Now Food

Bước 2: Nhận hàng từ người gửi

 • Nhận hàng tại đúng địa chỉ trên đơn hàng (tại cửa hàng, shop online…)
 • Có trách nhiệm kiểm tra đơn hàng từ người gửi, có thể chụp ảnh lưu lại để đối chiếu khi cần nếu xảy ra rủi ro
 • Có quyền mở ra kiểm tra nếu cảm thấy nghi vấn hàng gửi
 • Có quyền từ chối giao hàng nếu mức thu hộ quá cao hoặc hàng gửi, người gửi có nghi vấn không an toàn
  Khi nhận hàng xong từ người gửi, chuyển trạng thái “Tôi đã nhận hàng

Bước 3: Giao hàng cho người nhận

 • Liên hệ với người nhận trước khi giao để xác nhận thông tin và địa chỉ
 • Giao hàng tận tay người nhận, tiến hành thu tiền theo trên App
 • Chuyển trạng thái “Hoàn thành” khi giao hàng thành công

Lưu ý: Đối với trường hợp khách hàng yêu cầu ứng COD bên ngoài trong mục User Note (Khách hàng ghi chú), Quý đối tác có quyền từ chối đơn hàng với lý do “Khách yêu cầu ứng tiền ngoài”. Nếu tin tưởng ứng tiền cho khách, công ty sẽ không chịu trách nhiệm khi có rủi ro phát sinh