Đối với các đơn hàng lấy tại các trung tâm thương mại
Phí gửi xe tại các trung tâm thương mại sẽ do khách hàng trả và có hiển thị sẵn trong đơn hàng. Đối tác không cần báo về khi lấy hàng tại các quán này

Đối với các đơn hàng ở khu vực khác
– Phí gửi xe giao lên lầu sẽ được tính mặc định do khách trả và hiển thị trong đơn hàng.
– Nếu không có thông tin phí gửi xe nhưng khách yêu cầu giao lên lầu, Đối tác Chat trên đơn hàng để Now hỗ trợ note phí gửi xe.
– Một số trường hợp khách hàng phải đi qua phà để giao hàng cho khách, Đối tác Chat trên đơn hàng phần phí qua phà để được Tổng đài hỗ trợ

Thời gian note phí gửi xe
Phí gửi xe sẽ được note vào cuối ngày, Đối tác vui lòng kiểm tra lại thu nhập vào ngày hôm sau.