Để thực hiện đơn hàng không bị gián đoạn và việc hỗ trợ từ các bộ phận Now nhanh nhất, Đối tác vui lòng lưu ý các thông tin như sau:

  1. Khi nhắn tin trong mục “Chat tổng đài” vui lòng nhắn tin rõ nội dung cần hỗ trợ. Các tin nhắn không rõ nội dung như “alo, alo,….” thì sẽ không được hỗ trợ
  • Đối với các đơn hàng yêu cầu giao đúng giờ:
    – Trường hợp Đối tác giao sớm hơn giờ trên đơn hàng: vui lòng tự thỏa thuận với khách để giao hàng, nếu khách không liên hệ được thì phải đợi đúng thời gian yêu cầu giao trên đơn và thử liên hệ với khách sau đó. Nếu chưa đến giờ giao mà Đối tác tự ý báo về Tổng đài đơn rớt thì sẽ không được hỗ trợ
    – Trường hợp Đối tác đã giao đúng giờ & không liên hệ được với khách: vui lòng đợi 10 – 15 phút và nhắn tin trực tiếp về Tổng đài để được hướng dẫn xử lý