1. Lưu ý về quy trình:
  – Đối tác nhận đơn và chở khách theo đơn, không được chở khách ngoài đơn, nếu có bất kỳ thay đổi gì, Đối tác tự chịu trách nhiệm.
  – Đối tác chở khách đến đúng địa điểm trả, tuyệt đối không được yêu cầu Khách xuống xe trước với bất kỳ lý do nào.
  – Khi đã đăng ký NowMoto, Đối tác mặc định luôn mang theo công cụ dụng cụ bổ sung dành cho khách như: nón bảo hiểm, áo mưa, v.v… và ưu tiên nhận đơn NowMoto.
  – Đối tác chủ động hỗ trợ khách lên xuống xe nếu khách gặp khó khăn
 2. Lưu ý về An toàn:
  – Đối tác trong quá trình chở khách nên đi những đường lớn, đông người, nếu không rõ đường, không nên đi hẻm nhỏ hoặc đi theo những đường hẻm nhỏ, tắt do khách hàng hướng dẫn để đảm bảo an toàn.
  – Đối tác lưu ý nhắc khách đội mũ bảo hiểm an toàn và chính Đối tác cũng chú ý bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.
  – Đối tác chú ý kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi làm việc đẻ phương tiện vận hành tốt nhất.