Lý lịch tư pháp (LLTP) là gì?
Phiếu Lý lịch tư pháp là phiếu do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ bị Tòa án tuyên bố
Tại sao cần làm giấy Lý lịch tư pháp?
Lý lịch tư pháp là giấy tờ bắt buộc chứng minh anh/chị chưa có tiền án, tiền sự do Sở Tư pháp xác nhận. Đây là giấy tờ có đầy đủ giá trị pháp lý và gia tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với Now.vn. Đồng thời nhằm đảm bảo chất lượng của các Đối tác, tránh những tình huống không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh chung của Now.vn.

Làm lý lịch tư pháp ở đâu?

HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC