Khi đến Quán, Đối tác vui lòng để xe gọn gàng và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Không để xe dưới lòng đường hoặc lấn sang nhà người dân xung quanh. Trong trường hợp Quán không còn chỗ để xe, Đối tác có thể linh động gửi xe tại khu vực lân cận.

Khi nhận hàng, Đối tác vui lòng giữ trật tự, xếp hàng và nhận hàng theo thứ tự được nhân viên Quán thông báo.

Nếu Quán đông làm ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, đặc biệt tại các chuỗi cửa hàng Phúc Long, v.v… Đối tác thông báo ngay cho Now hoặc khách hàng để xin thêm thời gian. Vui lòng không lớn tiếng, hoặc liên tục hối thúc Quán ưu tiên làm cho Đối tác làm ảnh hưởng việc vận hành của Quán.