Thu nhập của Quý đối tác được hệ thống tự động xử lý và hiển thị dựa trên các đơn hàng đã thực hiện.
Trong trường hợp thu nhập của Đối tác hiển thị chưa chính xác, rất có thể hệ thống đang trong giai đoạn nâng cấp/cập nhật. Đối tác có thể kiểm tra lại thu nhập trên Ứng Dụng sau 1-2 ngày tiếp theo.

Nếu sau khoảng thời gian trên thông tin thu nhập vẫn chưa chính xác, Đối tác vui lòng thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của Now qua các kênh:

Miền Bắc:

Liên hệ Điều phối qua kênh hoặc Chat với Điều phối trên App hoặc email: hn.dieuphoi@gofast.vn

Miền Nam:

Liên hệ Điều phối qua kênh hoặc Chat với Điều phối trên App hoặc email: dieuphoi@gofast.vn