Thông tin địa chỉ Quán/Khách có sẵn trong thông tin đơn hàng, tuy nhiên, nếu Đối tác không tìm được, Đối tác có thể làm theo hướng dẫn như sau:
1. Đối tác chủ động liên hệ với Quán/Khách bằng chức năng gọi điện trong ứng dụng giao hàng

2. Nếu không liên hệ được. Đối tác chủ động hỏi thông tin từ người dân trong khu vực lân cận. Đối tác có thể hõi kỹ thông tin như: khu vực Quán/Khách có đặc điểm gì nổi bật, nằm gần đường lớn nào, v.v…để có thể tìm được nhanh chóng hơn.

Sau khi hỏi được địa chỉ nhà khách/quán. Đối tác nhanh chóng di chuyển để lấy hàng/giao hàng cho khách kịp thời.