Việc đóng thêm tiền ký quỹ sẽ giúp Đối tác có thể giữ tiền hàng được nhiều và đi đơn được tốt hơn, khoản tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả khi Đối tác làm thủ tục nghỉ việc tại văn phòng công ty. Đối tác có thể nạp thêm tiền ký quỹ TRỰC TIẾP TRÊN APP NOWDRIVER theo cách sau:

NẠP TRỰC TIẾP TỪ MỤC “VÍ TIỀN”

Xin lưu ý: Đối tác cần phải liên kết thẻ ngân hàng Sacombank với App trước khi thực hiện thao tác nạp tiền