1/ Hướng dẫn check-in và check-out trên app

Để có thể nhận đơn trên app, Đối tác phải check-in trên app. Cách check-in như sau:

Bước 1: Bấm vào nút “Check-in” (BIểu tượng màu đỏ)
Bước 2: Bấm “Check-in

Để check-out tài khoản, Đối tác bấm vào biểu tượng “Check-out” (Biểu tượng màu xanh) và chọn “Check-out

2/ Hướng dẫn nhận đơn trên ứng dụng

Đối tác làm việc tại Now.vn có hai cơ chế nhận đơn:
Đơn nhận tự chọn (Free-Pick): Đối tác được tự chọn đơn phù hợp để giao. Đối tác cũng có thể nhận một số đơn gán tự động từ hệ thống.
Đơn chỉ định (Assigned): Now liên hệ Đối tác để chỉ định hỗ trợ đơn, trong trường hợp được chỉ định, Đối tác bắt buộc phải hỗ trợ.

Trước khi nhận đơn, Đối tác cần phải đọc thật kỹ thông tin đơn hàng trước để tránh nhận nhầm những đơn hàng không thể giao và dẫn đến việc huỷ đơn (bị xử lý dừng tài khoản), những thông tin của đơn hàng cần chú ý bao gồm:
– Thời gian còn lại của đơn hàng
– Khoảng cách di chuyển
– Số tiền cần ứng để mua món
– Thời gian khách muốn giao:

+ Giao nhanh: đơn giao càng sớm càng tốt trong thời gian còn lại của đơn hàng.
+ Có thời gian (vd: 11:00, …): đơn hàng yêu cầu giao đúng giờ hẹn, đối với các đon hàng này, Đối tác không đến khách quá sớm hoặc muộn hơn so với giờ hẹn.
Khi thấy đơn hàng phù hợp và có thể giao, Đối tác nhấn vào nút “Lấy đơn hàng này” để nhận đơn.