1/ Hướng dẫn Đăng nhập tài khoản (Chỉ những Đối tác đã đăng ký hoạt động tại Now.vn mới đăng nhập được tài khoản)

Cách đăng nhập:
Nhận thông tin tài khoản tại buổi nhận việc.
Đổi lại mật khẩu riêng để tự bảo mật tài khoản

2/ Hướng dẫn đổi mật khẩu định kỳ

Now khuyến khích Đối tác nên đổi mật khẩu ít nhất 3 tháng một lần để bảo mật tài khoản của chính Đối tác. Ngoài ra, nếu phát hiện tài khoản của mình có dấu hiệu bị người khác sử dụng, Đối tác phải thông báo cho Now để khoá tài khoản và tiến hành đổi mật khẩu ngay. Mọi hành vi ăn cắp, trục lợi từ tài khoản của Đối tác, Now sẽ không chịu trách nhiệm.

Bước 1: Vào phần “Cài đặt” trên ứng dụng
Bước 2: Chọn “Đổi mật khẩu”
Bước 3: Đổi mật khẩu và bấm “Lưu”
Yêu cầu khi đổi mật khẩu mới:
– Tối thiểu 7 ký tự
– Bao gồm chữ số (1,2,3,…) và chữ cái (a,b,c)
Bước 4: Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

Chúc Đối tác hoạt động an toàn, hiệu quả cùng Now !