• Trong trường hợp không thể đi đơn tiếp vì nhiều lí do như: Có việc gấp từ gia đình, gặp tai nạn, xe hư,…Đối tác có thể chủ động giải quyết. Trong trường hợp bất khả kháng không thể giao đơn tiếp, Đối tác vui lòng liên hệ về Now để được hỗ trợ bằng cách: Chat/gọi điện về Now.
  • Trong quá trình giao hàng, Đối tác vui lòng chú ý về lượng pin điện thoại, tránh trường hợp hết pin sau khi nhận đơn làm ảnh hưởng đến đơn hàng. Trường hợp không chú ý về pin điện thoại khiến đơn hàng không giao thành công, Đối tác chủ động mượn điện thoại và liên hệ về Now để thông báo hỗ trợ xử lý đơn.

Lưu ý: Đối tác phải chủ động và trách nhiệm để gây không ảnh hưởng đối với đơn hàng đang nhận. Quyết định của Now là quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp