Hiện Now triển khai các loại hình dịch vụ chính bao gồm:
– Now Food: giao đồ ăn, thức uống
– Now Market: hàng hoá đa dụng, chợ thực phẩm
– Now Ship: bưu kiện, bưu phẩm
– Now Moto: vận chuyển hành khách 2 bánh


Khi đăng ký hoạt động, Đối tác sẽ được mặc định giao các dịch vụ: Food, Market và Ship. Riêng loại hình NowMoto, công ty sẽ tuyển dụng theo đợt, khi mở đợt đăng ký, Đối tác có thể đăng ký trực tuyến. Với loại hình NowMoto, Đối tác sẽ nhận bổ sung đồng phục, công cụ dụng cụ. Đồng phục, công cụ dụng cụ bổ sung có thẻ sẽ được phát miễn phí tuỳ theo đợt, khi không hoạt động NowMoto nữa hoặc quyết định nghỉ việc, Đối tác cần hoàn trả đồng phục cho Now