Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, kèm theo đó, công việc giao hàng của Đối tác không bị gián đoạn, Now.vn luôn khuyến khích Quý Đối tác nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tác phong phục vụ lịch sự, ân cần và chuyên nghiệp. Quý Đối tác vui lòng tham khảo BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ tập hợp chi tiết các nội quy – quy định từ Now để Đối tác nắm thông tin quy định hiện hành và có hướng ứng xử phù hợp trong quá trình hợp tác cùng Now. Tất cả những hành vi vi phạm quy định đều sẽ bị xử lý.

Khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh
Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Parttime: http://bit.ly/BQTUX-parttime
Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Fulltime: http://bit.ly/BQTUX-fulltime


Khu vực Tỉnh (Ngoại trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh)
Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Đối tác Tỉnh: http://bit.ly/boquytacungxu_tinh