1. Thông tin ứng dụng

NOWDRIVER là ứng dụng giao hàng dành cho Đối tác giao nhận hoạt động tại Now. Tài xế có thể tải ứng dụng từ:

CH Play (Android): http://bit.ly/2MaLWVW

App Store (iOS): https://apple.co/2EyG7Lw

2. Tổng quan về ứng dụng

Ứng dụng có 6 phần chính

  1. Đơn hàng: Đây là mục dùng để nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.
  2. Thu nhập: Đây là mục dùng để thống kê quá trình làm việc theo từng tuần, Tài xế có thể kiểm tra số lượng đơn đi được trong tuần, thu nhập thực tế và các giao dịch phát sinh sau khi giao xong đơn hàng.
  3. Tin nhắn: Đây là mục lưu trữ các tin nhắn Đối tác chat trong các đơn hàng với Khách và Tổng đài viên của Now, Tài xế có thể kiểm tra lại thông tin chat nếu cần thiết.
  4. Tin tức: Đây là mục công bố các tin tức, các chính sách, chương trình mới được cập nhật liên tục bới Now, ngoài ra Tài xế cũng có thể kiểm tra những tin nhắn được Now gửi riêng để hỗ trợ trong quá trình làm việc.
  5. Chat với Điều phối: Tài xế có thể chat nhờ Điều phối hỗ trợ một số yêu cầu trong quá trình làm việc như: hỗ tợ mở tài khoản, kiểm tra tình trạng tài khoản , v.v…
  6. Tài khoản: Tài xế có thể xem thông tin cá nhân, mã số nhân viên, tình trạng nợ. Ngoài ra Đối tác có thể điều chỉnh một số cài đặt ứng dụng trong mục này.